Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Psykisk helsearbeid
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Psykisk helsearbeid

Beskrivelse:

Vi ønsker å være en ressurs for mennesker med psykiske problemer/lidelser, og vi kan bistå ved kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.

Kompetanse og kunnskap bidrar til å gi trygghet som er viktig for å øke forståelsen for mennesker med psykiske lidelser. Enheten for psykisk helsearbeid har et ansvar for tilrettelegging av et differensiert og forsvarlig helsetilbud til mennesker med psykiske lidelser. Dette innebærer at vi skal være et lavterskeltilbud som både omfatter forebyggende og utøvende virksomhet. Vi satser også på informasjon og undervisning til brukere, pårørende og andre. Bevisstgjøring og holdningsskapende tiltak i forhold til barn og unge er et satsingsområde.

De tilbudene vi har er bl.a.:

  • Individuelle tilbud, familier og nettverk 
  • Hjemmebesøk
  • Gruppetilbud
    Tilbudet kan variere, men omfatter bl.a. fysisk aktivitet (trim, turer, etc.) og diverse kurs.
  • Dagsenter, også på kveldstid
  • Tilbud i Helsestasjon for ungdom
Målgruppe: Alle som er bosatt eller oppholder seg i Meldal kommune som ønsker informasjon, eller som har behov for hjelp i forbindelse med psykiske utfordringer.
Samarbeids-partnere:

Etter en faglig vurdering – og med samtykke fra deg – samarbeider vi med andre kommunale instanser – for eksempel lege, skole,barnehage, sosialtjeneste, barneverntjeneste, helsestasjon og med spesialisthelsetjenesten. Vi har dessuten samarbeid med brukerorganisasjonen Mental helse. Videre er NAV og ulike bedrifter viktige samarbeidspartnere.

Beslektede tjenester: Vi har et kontinuerlig samarbeid med Barne og ungdoms-psykiatri BUP og DPS Orkdal. Det samme gjelder andre avdelinger ved St. Olavs Hospital.
Gjeldende lov og regelverk: Psykisk helsevernlov 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Folkehelseloven
Hvordan få tjenesten:

Du kan selv ta kontakt for å bestille time, eller du kan få lege, pårørende eller andre til å ta kontakt med oss.

Sendes til: Meldal kommune, Psykisk helsearbeid, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.
Søknads-behandling:

Dersom du henvender deg til oss får du et tilbud snarest og senest innen 14 dager. Du vil da få møte en av oss, hvor vi tar en samtale for å informere om de tilbudene vi har. Vi blir da enige om hva du eventuelt kan ha behov for, og gjør avtale om oppfølging og samarbeid.

Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00 eller psykisk helsearbeid direkte på telefon 72 49 51 77.
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: helsestasjon og skolehelsetjeneste, fysio-/ergoterapitjenesten og frisklivssentral.
Dato opprettet: 080904
Dato oppdatert: 15.08.08, 10.05.10, 04.06.10, 18.06.10, 20.08.13,05.03.15
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag