Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Kunnskapsprøve om serveringsloven
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kunnskapsprøve om serveringsloven

Beskrivelse: Tilrettelegge for å kunne gjennomføre kunnskapsprøve om serveringsloven.
Målgruppe: Alle som skal etablere og drive serveringsvirksomhet og andre som allerede har godkjenning for å drive serveringsvirksomhet, og som ønsker å dokumentere at de ivaretar kravene.
Pris: Kr. 300,-
Beslektede tjenester: Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen.
Søknad om serveringsbevilling
Serviceerklæring:

'Vi lover å

  • informere om hvilket læremateriell som kreves
  • gi veiledning om gjennomføring av prøven
  • organisere prøven og rette den
  • utstede brev som bekrefter bestått prøve'

'For at vi skal kunne oppfylle dette...'

'Dersom vi ikke innfrir...'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om serveringsvirksomhet
Hvordan få tjenesten: Det tas kontakt med servicekontoret som veileder og organiserer gjennomføring av prøven og utsteder bekreftelse ved bestått prøve.
Søknadsfrist: Ingen. Prøven kan tas når den enkelte ønsker det, men må være bestått før en kan få godkjenning til å drive serveringsvirksomhet.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Behandlingstid: Ca. 1 uke fra en melder seg klar til å ta prøven.
Klagemulighet: Kan gå opp til ny prøve.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Servicekontoret (Sektor Oppvekst til 01.11.04)
Kontakt: Servicekontoret
Dato opprettet: 19.01.04
Servicekontorets ansvar: Gi informasjon om prøven, gjennomføre prøven, rette prøven og utstede bevis for bestått prøve.
Saksmappe på arkiv U63, arkivsak 00/02531. Der ligger prøvesett og rettemal.
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag