Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Serveringsbevilgning
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Serveringsbevilgning

Beskrivelse:

Alle som skal starte serveringsvirksomhet, må ha tillatelse fra kommunen til dette.
Den som har serveringsbevilling etter lov av 3. juni 1983 nr. 52 om overnattings- og serveringssteder (Hotelloven) kan fortsette virksomheten uten å søke om ny bevilling fra kommunen.

Målgruppe: Alle som skal etablere og drive serveringsvirksomhet
Kriterier:

Positive uttalelser fra lensmann og Mattilsyn.
Bestått kunnskapsprøve.

Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.: Veiledning for utfylling av søknad om serveringsbevilling
Samarbeids-partnere: Lensmannskontoret, Mattilsynet
Beslektede tjenester: Skjenkebevilling
Serviceerklæring:

'Vi lover hjelp til utfylling av søknadsskjema og å behandle søknaden etter gjeldende regelverk.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må søker innfri serveringslovens krav i §§ 4 – 6 og ha bestått etablererprøven '

'Dersom vi ikke klarer å svare deg innen den angitte tidsfristen, vil vi gi deg informasjon om videre framdrift'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om serveringsvirksomhet
Hvordan få tjenesten: Det søkes ved å fylle ut og sende skjemaet 'søknad om serveringsbevilling' til kommunen.
Søknadsskjema: Skjemaet 'Søknad om serveringsbevilling' fås ved henvendelse til servicekontoret.
Vedlegg: Dokumentasjon på bestått serveringsprøve dersom den er gjennomført.
Søknadsfrist: Ingen frist, fortløpende ved behov
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Etter mottak av søknaden innhenter kommunen uttalelse fra lensmannen og mattilsynet. Før kommunen kan gi serveringsbevilling, må søkeren ha bestått kunnskapsprøven etter serveringsloven. Søknadnen sluttbehandles av hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg. 
Behandlingstid: Ca. 2 mnd. fra innlevert søknad til vedtak i hovedutvalg.
Klagemulighet: Kommunens vedtak etter denne lov kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker fra mottatt melding om vedtak.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Oppvekst fram til 1. nov. 04. Deretter servicekontoret
Ansvarlig leder: Eindride Einum fram til 1. nov. 04. Deretter Arnljot Ovesen
Kontaktperson: Fram til 1. nov.: Eindride Einum
Ajouransvarlig: Fram til 01.11.04: Eindride Einum
Servicekontorets ansvar:

Veiledning og saksbehandling i henhold til Lov om serveringsvirksomhet.

Saksmappe på arkivnr. U01 / arkivsak 00/02531

Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag