Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Ledsagerbevis
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledsagerbevis
Beskrivelse: Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå f.eks. på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i svømmehall, eller å reise kollektivt.                                                     Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen.  Den funksjonshemmede som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris.
Målgruppe: Funksjonshemmede
Kriterier: Søkere skal i utgangspunktet ha fylt 8 år
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.: 'Mer glede- mindre utgifter' - brosjyre utgitt av Statens råd for funksjonshemmede                                        Retningslinjer for ledsagerbevis utarbeidet av Statens råd for funksjonshemmede                                                       
Samarbeids-partnere: Statens råd for funksjonshemmede
Hvordan få tjenesten: Eget søknadsskjema (se nedenfor)
Søknadsskjema: Søknad om ledsagerbevis
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Meldal Helsetun, v/Rigmor G. Jordet, Grøtavn. 2,        7336 Meldal
Søknads-behandling: Søknaden behandles administrativt
Behandlingstid: 3 uker
Klagemulighet: Vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.
Kontakt: Meldal Helsetun, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 00
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 27.08.04
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag