Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Pelsdyrareal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Utleie av areal for pelsdyrdrift

Beskrivelse: Kommunen fester et areal på eiendommen Granmo for framleie av areal for pelsdyrdrift. Arealet er opparbeidet og tilrettelagt med strøm, veg, vann og avløp
Målgruppe: Pelsdyrinteresserte som ønsker å etablere foretak
Pris: Det betales for leie av areal, pr. 2007er arealleien kr. 1000,- pr. daa. Gebyrer for kommunale betales etter gjeldende lover og forskrifter.
Serviceerklæring:

'Vi forsøker så langt det er ledig plass, å tilby arealer for pelsdyrdrift.'

'Dersom det er forhold ved tilbudet du ikke er fornøyd med, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.'

Hvordan få tjenesten: Forespørsel om leie av pelsdyrareal rettes til kommunen. Det skrives leieavtaler som tinglyses.
Søknadsskjema: Det er ikke utarbeidet søknadsskjema
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av Orkla Landbruk
Behandlingstid: Vil variere avhengig av hvilket areal som ønskes leid.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten:

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste i Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.

Dato opprettet: 01.01.2004
Dato oppdatert: 13.01.2006, 07.01.2007
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag