Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Statistikk i landbruket
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Statistikk i landbruket

Beskrivelse: Årlig innhentes statistikk fra gardbrukere. Det er bl.a. landbruksundersøkelse og avlingsstatistikk. Disse statistikkskjemaene samler kommunen inn og videresender til Statistisk Sentralbyrå. Kommunen må i en del tilfeller være behjelpelig med utfylling av skjemaet.
Målgruppe: Gardbrukere
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Statistisk sentralbyrå
Søknadsskjema: Statistikkleverandørene har fått tilsendt skjema fra SSB
Søknadsfrist: Det er angitt frister for levering på skjemaene. Fristen for gardbrukeren å levere landbruksundersøkelsen er vanligvis 15. juni. Vi har en frist for å videresende skjemaene til SSB.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Forespørselen behandles av Servicekontoret
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Orkla Landbruk
Informasjon om enheten: Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltningstjeneste for Orkdal og Meldal kommuner lokalisert på Meldal Landbrukssenter.
Dato opprettet: 01.08.04
Dato oppdatert: 13.01.06
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag