Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Brukerstyrt personlig assistent
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brukerstyrt personlig assistent

Beskrivelse: Praktisk og personlig hjelp til sterkt funksjonshemmede.  Tjenesten kan være en del av de samlede kommunale tjenestene og bidra til at brukerne får et aktivt og mest mulig uavhengig liv tross sin funksjonshemming.
Målgruppe: Funksjonshemmede som har et sammensatt og omfattende hjelpebehov
Kriterier: Søker må selv være i stand til å ta arbeidslederrollen samt ha egeninnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen
Beslektede tjenester: Hjemmehjelp/praktisk bistand                                                                 Hjemmesykepleie                                                   Støttekontakt
Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-8, jfr. § 3-2 første ledd, nr. 6
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med Hjemmetjenesten
Søknadsfrist: Ingen
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 11.08.04
Dato oppdatert: 09.10.13
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag