Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Vaktmestertjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vaktmestertjenester
Beskrivelse: Bistår med å skaffe håndverkere eller lignende.                   Monterer, vedlikeholder og kontrollerer trygghetsalarmer.     Kjører ut, monterer og vedlikeholder tekniske hjelpemidler.  Henter/mottar tekniske hjelpemidler.                              Kjører ut middagsmat.
Målgruppe: Hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Hjelpemiddelsentralen
Beslektede tjenester: Trygghetsalarm                                                               Tekniske hjelpemidler
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med vaktmester eller Hjemmetjenesten.
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 13.07.04
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag