Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Matombringing
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Matombringing

Beskrivelse: Ombringing av varm mat fra Meldal Helsetun til heimen to ganger pr. uke
Målgruppe: Hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som p.g.a. nedsatt helsetilstand har vanskeligheter med å lage middag selv.
Pris: kr 80,- pr. porsjon
Beslektede tjenester: Hjemmehjelp/praktisk bistand
Gjeldende lov og regelverk: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med avd.sykepleier i din sone
Søknadsskjema: Søknad om tjenester i pleie og omsorgssektoren
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Hjemmetjenesten i Meldal, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Det gis skriftlig svar på søknaden i form av et vedtak.
Klagemulighet: Klage sendes til den instans i kommunen som har behandlet saken.  Klagefrist er 3 uker.  Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 12.07.04
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag