Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Omsorgslønn
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Omsorgslønn
Beskrivelse:

Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorgen.                               Omsorgslønn kan tildeles familiemedlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Målgruppe: Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Beslektede tjenester:

Hjemmehjelp/praktisk bistand                     Hjemmesykepleie

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6

Hvordan få tjenesten:

Du kan ta kontakt med avd.sykepleier i din sone for informasjon og evt. søknadsskjema.

Søknadsskjema: Søknadsskjema om tjenester fra pleie- og omsorgssektoren
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Hjemmetjenesten i Meldal, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Avd.sykepleier vil foreta et hjemmebesøk.  Det gis skriftlig svar på søknaden.
Klagemulighet: Klage sendes til den instans i kommunen som behandlet saken.  Klagefrist 3 uker.  Fremgangsmåte ved klager
Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 12.07.04
Dato oppdatert: 09.10.13
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag