Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Omsorg og Helse - Åpen Omsorg - Praktisk bistand/hjemmehjelp
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjemmehjelp/praktisk bistand
Beskrivelse:

Hjemmehjelpsoppgaver kan være:             

  • rengjøring
  • lage mat/gjøre innkjøp
  • vask av klær
  • hjelp til personlig hygiene
Målgruppe: Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, alder eller andre årsaker.
Pris: Prisliste
Brosjyrer o.l.: Orientering om hjemmehjelpstjenesten
Beslektede tjenester: Hjemmesykepleie
Gjeldende lov og regelverk: Lov om sosiale tjenester §4.2 og § 4.3
Hvordan få tjenesten: Ta kontakt med avd.sykepleier i den sonen du bor, enten skriftlig eller pr. telefon.
Søknadsskjema: Søknad om tjenester fra pleie- og omsorgsektoren
Søknadsfrist: Ingen (fortløpende)
Sendes til: Hjemmetjenesten i Meldal, Grøtavn. 2, 7336 Meldal
Søknads-behandling: Avd.sykepleier vil foreta et hjemmebesøk.  Det gis skriflig svar på søknaden.
Klagemulighet:

Klage sendes til den instans i kommunen som behandlet saken.  Dersom klagen ikke blir imøtekommet i kommunen, kan det klages til Fylkesmannen som avgjør klagesaken i siste omgang.  Fremgangsmåte ved klager

Kontakt: Hjemmetjenesten, Grøtavn. 2, 7336 Meldal - tlf. 72 49 48 50
Ansvarlig enhet: Hjemmetjenesten
Dato opprettet: 23.06.04
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag