Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Karttjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Karttjenester

Beskrivelse:

Ut fra den digitale kartbasen produseres kart i alle målestokker og med ulike tema. Det leveres ferdige plott i formater fra A4 til A0. Spesielle situasjonskart kan tilpasses den enkelte sak ved behov.
Dataene kan også leveres i digital form.
Kart kan leveres både i svart-hvit og farge.

Målgruppe: Alle.
Pris: Tjenesten prises ut fra kommunens vedtatte gebyrreglement for kartproduksjon. Det må betales for digitale data i henhold til geovekstavtale.
Samarbeids-partnere: Statens Kartverk, øvrige geovekstparter
www.gislink.no er en portal for kart- og faginformasjon.
Beslektede tjenester: Kart på internett for Meldal. NIJOS sin tjeneste med tilgang til økonomisk kartverk for gardbrukere.
Serviceerklæring:

Vi lover mot betaling å skrive ut kart så snart som mulig og levere digitale data innen 1 uke etter mottatt forespørsel.

For at vi skal kunne oppfylle dette, må du vite hvilke kartdata du vil ha med på kartet.

Dersom du ikke får utskrevet kartet så snart som mulig eller levert digitale data innen 1 uke, vil vi informere om når tjenesten vil bli tilgjendelig, og vi vil sørge for oversendelse av kartet så fort det lar seg gjøre.

Gjeldende lov og regelverk: Geovekstavtale.
Hvordan få tjenesten: Tjenesten nås ved henvendelse til Servicekontoret, pr telefon, brev, e-post eller telefaks.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Behandlingstid: Plott/papirkart ekspederes fortløpende. For levering av data på digital form, må det påregnes en leveringstid på 1 uke.
Kontakt: Meldal kommune, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Sektor Utvikling og Drift
Informasjon om enheten:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag