Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Stilling ledig som danselærer - april 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Stilling ledig som danselærer

Meldal kommune søker danselærer i 20-25 % stilling. Meldal kulturskole har ca 100 elevplasser innen ulike musikktilbud, dans og lyd-lys og sceneproduksjon. Skolen har 6 ansatte. Foretrukket undervisningsdag er torsdag og undervisningen er sentralisert til Meldal barne- og ungdomsskole i nye og trivelige lokaler.

Elevarrangement/forestillinger og deltagelse i lærerkollegiet gjennomføres i henhold til oppsatt årsplan. Stillingen er organisert i 4 faste dansegrupper og et totalt elevtall på 30-35 elever. Av disse er det en barnehagegruppe for elever fra og med 4 år.

Vi søker etter en danselærer som: 

  • Har relevant utdanning og pedagogisk kompetanse, men Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
  • Kan undervise ulike danseformer og for ulike aldersgrupper
  • Er utviklingsorientert i forhold til egen profesjon
  • Arbeider godt selvstendig og samarbeider godt med det øvrige kollegiet
  • Tar utgangspunkt i den enkelte elevs evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser undervisning og aktivitet etter dette

For alle som tilsettes i kommunen gjelder også følgende krav:

  • Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

Vil tilbyr 

  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale og i samsvar med aktuell utdannelse og praksis 
  • Redusert undervisningsplikt til 615 t/år (100% stilling) for å gi ekstra rom for koreografi og kommunikasjon med en større elevmasse
  • Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo 
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kulturskolerektor Helge Rolstadås på telefon 959 18 692 eller på e-post til kulturskolen@meldal.kommune.no 

Søknad 
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 24. april 2017

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag