Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Meldal barne- og ungdomsskole - Ledige stillinger ved Meldal barne- og ungdomsskole
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledige stillinger Meldal barne- og ungdomsskole

Med forbehold om godkjenning, så er følgende stillinger ledig fra 01.08.17:

  • 100 % fast stilling som lærer
  • 2 x 100 % vikariat som lærer 01.08.17-31.07.18
  • 50 % vikariat som lærer 01.08.17-31.07.18

Om stillingene

  • Krav til godkjent utdanning som lærer
  • Krav til minst 30 stp i matematikk eller norsk

Felles for alle stillinger

  • Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig
  • Vedkommende må ha gode samarbeidsevner
  • Vedkommende må være opptatt av egen faglig utvikling
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo
Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf. 41619947

Søknad
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 24.04.17

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag