Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Ledige stillinger ved barnehagene i Meldal - april 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledige stillinger ved barnehagene i Meldal

Med forbehold om godkjenning er følgende stillinger ledige:

Storås barnehage

 • 20 % fast stilling som pedagogisk leder fra 01.08.17
 • 40 % vikariat som barnehagelærer, i perioden 01.08.17 – 31.07.18

Disse to stillingene kan kombineres.

 • 50 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider, fordelt på alle ukedagene, i perioden 01.08.17 – 31.07.18
 • 50 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.17 - 31.12.17

Å barnehage

 • 100 % fast stilling som barnehagelærer fra 01.08.17

Løkken barnehage

 • 20 % fast stilling som pedagogisk leder fra 01.08.17
 • 80 % fast stilling som barnehagelærer fra 01.08.17

Disse to stillingene kan kombineres.

 • 40 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.17
 • 2 X 70 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider i perioden 01.08.17 – 31.07.18

Ved interne opprykk/overflyttinger, kan det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Om de enkelte typer stillinger

Pedagogisk leder

 • Krav til godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Pedagogisk leder vil være en del av barnehagens lederteam
 • Har som oppgave å lede, utvikle og planlegge det pedagogiske arbeidet til beste for det enkelte barn

Barnehagelærer

 • Krav til godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Har som oppgave å planlegge og utvikle det pedagogiske arbeidet i samråd med pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeidere

 • Krav til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant fagutdanning
 • Må arbeide i tråd med de planer som foreligger for det enkelte barn og barnegrupper
 • Kan ha som oppgave å følge opp lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

Felles for alle stillinger

 • Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig
 • Vedkommende må ha gode samarbeidsevner
 • Vedkommende må være opptatt av egen faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Søkere må beherske norsk. Meldal kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingene rettes til; 
Styrer ved Storås barnehage, Marit Grete Lo, 
tlf 724 94 690/ 916 84 392 
Styrer ved Løkken barnehage, Terje Pedersen, 
tlf 724 94 672/ 916 41 643 
Styrer ved Å barnehage, Anita Lium, 
tlf 724 94 660/ 480 92 020

Søknad 
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/ hvilke stillinger det søkes på.

Søknadsfrist: 24.04.17

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag