Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Tekniske hjelpemidler - Fysio-/ergoterapi - kommunale formidlere
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fysio-/ergoterapi 

 

Formidlere av tekniske hjelpemidler

Unni Relling Landrø Ergoterapeut 72 49 48 39
Bente Syrstadvoll Sykepleier Hjemmetjenesten 72 49 48 51
Kirsti Hesselberg Sykepleier Hjemmetjenesten 72 49 48 54
Mari Hilstad Sykepleier Hjemmetjenesten 72 49 48 58
Per Arne Hegvold Kommunal hjelpemiddeltekniker 99 46 57 96
Lene L. Hilstad Vernepleier 72 49 48 20
Randi Selbæk Synskontakt 72 49 48 51
Åsta Resell Hørselskontakt 72 49 48 00
Sigrun Sæther Fysioterapeut

72 49 48 38

Jannicke Snildal Fysioterapeut 72 49 48 38

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag