Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Kulturkalender
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kulturkalender

Beskrivelse: Kommunen utarbeider fortløpende oversikt over kulturarrangement som det blir meldt fra om til kommunen. Kulturkalenderen offentliggjøres på internett og i Medalingen.
Målgruppe: Lag og organisasjoner, bedrifter
Pris: Gratis

Serviceerklæring:

 

 

Sendes til:

'Vi lover å videreformidle opplysninger fra lag og foreninger om arrangement til folk som ber opplysninger og til kulturkalenderen i Meldalsavisa, Kulturnett Norge og kommunens hjemmeside. Hvis opplysningene fra dere er ufullstendige, vil vi gi tilbakemelding om dette'

Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no

Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Utvikling
Dato opprettet: 15.12.03
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag