Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Videokonsesjon
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Videokonsesjon

Beskrivelse: Kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt gir løyve i henhold til kommunens vilkår og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
Målgruppe: Alle som skal drive omsetning av eller visning av film eller videogram i næring i eller fra Meldal kommune
Kriterier: Konsesjon gis for inntil 4 år og følger den kommunale valgperioden. Konsesjonsinnehaverne må søke om ny konsesjon innen 4 mnd. før ny valgperiode.

Se gjeldende kommunale vilkår, lover og forskrifter:

Pris: Gratis

Serviceerklæring:

 

 

 

Gjeldende lov og regelverk:

Vi lover å behandle søknadene fortløpende etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden fra studieforbundet være riktig utfylt.

Dersom vi ikke kan behandle søknaden straks, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Konsesjonsvilkår for omsetning, utleie og visning av film og videogram i Meldal kommune. Vedtatt av Meldal kommunestyre i møte 19.05.88, sak 63/88. og endret av Hovedutvalg for kultur og undervisning i møte 31.10.96, saknr. KU-70/96

Lov om film- og videogram av 15.mai 1987 nr.21

Forskrift om film og videogram av 20.desember 1999 nr.1515

Hvordan få tjenesten: Søknadsskjema fås ved servicekontoret. Søknaden sendes til kommunen.
Søknadsskjema: Søknadsskjema.  
Vedlegg: Firmaattest som ikke er eldre enn ett år skal vedlegges søknaden.
Søknadsfrist: Konsesjonsinnehaverne må søke om ny konsesjon innen 4 mnd. før ny valgperiode. Søknader fra virksomheter som ønsker etablere seg i løpet av valgperioden kan fremmes hele året.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no 
Søknads-behandling: Søknadene behandles av formannskapet
Behandlingstid: Hovedbehandling er innen utgangen av valgperioden. Nye søknader behandles fortløpende avhengig av møteplanen for hovedutvalget. 
Klagemulighet: Vedtak kan påklages til klagenemda.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Utvikling
Dato opprettet:      02.03.04
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag