Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Ungdommens kulturmønstring
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ungdommens kulturmønstring

Beskrivelse: I slutten av januar hvert år arrangeres den lokale ungdommens kulturmønstring. Arrangementet er åpent for publikum. Dato og påmeldingsfrist kunngjøres gjennom annonser, plakater og på skolene. Alle kulturuttrykk er velkomne, dvs. drama, dans, musikk, forming, video osv. En jury plukker  ut ca. halvparten av deltakerne til å delta på fylkesmønstringa. Den arrangeres i mars, og går på omgang mellom kommunene. Påmelding til kommunen eller på internett, på UKM Norges nettside.
Målgruppe: Ungdom i alderen 10-20 år. Hvis et band e.l.  skal kunne gå videre til fylkesmønstringa, må halvparten av medlemmene være i denne aldersgruppa.
Kriterier: Alle som er mellom 10 og 20 år og ønsker å vise fram noe innenfor dans, drama, musikk, video eller forming m.m., kan delta
Pris: Ingen
Brosjyrer o.l.: På nettsida til UKM Norge finnes alt en trenger av informasjon, samt påmeldingsskjema.
Samarbeids-partnere: Niende klassene i Meldal, fylkeskommunen, Rennbu kommune.

Serviceerklæring:

 

 

 

Hvordan få tjenesten:

'Vi lover å veilede alle som vil delta, ta imot påmeldinger, arrangere lokal mønstring og organisere reise til fylkesmønstring.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må påmelding til mønstringa skje innen fristen, vanligvis i begynnelsen av januar, som blir annonsert hvert år. Hvis noe er uklart ved påmeldinga di, tar vi kontakt for en oppklaring.'

Ikke søknad. Alle i rett aldersgruppe kan melde seg på, dvs. 10-20 år.

Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Utvikling
Dato opprettet: 12.02.04
Dato oppdatert: 09.07.04
Livssituasjon:

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag