Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Landbruk og Tekniske Tjenester - Utvikling - Voksenopplæring
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

 

Voksenopplæring

Beskrivelse: Kommunen yter tilskudd til landsomfattende studieforbund. Lag og organisasjoner tilsluttet slike forbund kan få tilskudd fra forbundet sitt.  Det er Lov om voksenopplæring sammen med lokale regler som avgjør hvor stor støtten blir.
Målgruppe: Godkjente, landsomfattende studieforbund og lokale lag og organisasjoner tilsluttet slike forbund.
Kriterier: For å få kommunalt tilskudd, må landsomfattende studieforbund sende kommunen en skriftlig søknad, der det fremgår hvor stort tilskudd det lokale laget har mottatt.
Pris: Ingen

Serviceerklæring:   

 

 

 

Gjeldende lov og regelverk:

Vi lover å behandle søknadene fortløpende etter gjeldende lover og retningslinjer.

For at vi skal kunne oppfylle dette må søknaden fra studieforbundet være riktig utfylt.

Dersom vi ikke kan behandle søknaden straks, vil vi gi deg skriftlig tilbakemelding og informasjon om videre framdrift.

Lov om voksenopplæring
Kommunen har de siste åra satt av kr 12.000 på budsjettet til slike tilskudd. Kommunen betaler et beløp tilsvarende ¼ av tilskuddet som er utebetalt fra studieforbundet. Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, så beløpet kan bli strøket fra fremtidige års budsjetter.

Hvordan få tjenesten: Skriftlig søknad fra studieforbundet.
Søknadsskjema: Det finnes ikke eget søknadsskjema. 
Søknadsfrist: Ingen søknadsfrist.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Søknads-behandling: Søknadene behandles fortløpende
Behandlingstid: Søknadene behandles fortløpende.
Klagemulighet: Nei
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Seksjon Utvikling
Dato opprettet: 16.02.04
Dato oppdatert:
Livssituasjon:
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag