Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Informasjon - Møteplan for politiske utvalg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

MØTEPLAN

1. HALVÅR 2017

Utvalg

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Kommunestyre

25.

 

1. / 29.

 

3. / 31.

21.

 

Formannskap

18.

15.

15./22.xx

26.

24.

14.

 

Budsjettnemnd

 

 

 

 

 

6.

 

Hovedutvalg LT

11.

8.

15.

5.

10.

7./28.xx

 

Hovedutvalg HOK

11.

8.

15.

5.

10.

7.

 

AMU

 

23.

 

 

 

1.

 

ADM.

 

 

15.

 

24.

 

 

Kontrollutvalg

 

15.

 

28.

 

20.

 

 

Kommunestyre, Formannskap og Hovedutvalg begynner møtene kl. 12.00 
Kontrollutvalg kl. 08.30 
Budsjettnemnd kl. 09.00
Arbeidsmiljutvalget kl. 14.00
xx = reserve

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag