Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - SFO søknadsskjema
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

SØKNADSSKJEMA SFO, 1. – 4. KLASSE

Søknadsfrist : 1. Mai

Opptak foretas av rektor ved den enkelte skole.

Barnets/elevens navn

Foreldre/foresatte

Skoleåret

Skole

Alternativer:

(kryss av for ønsket alternativ)

 

     Alternativ I : 4 faste ukedager i 10 mndr.

Pris : 1.220,- pr. mnd.

Mat :    120,- pr. mnd.

 

     Alternativ II : 4 faste ukedager i 11 mndr.

Pris : 1.220,- pr. mnd.

Mat :    120,- pr. mnd.

 

     Alternativ III : 5 faste ukedager i 10 mndr.

Pris : 1.550,- pr. mnd.

Mat :    150,- pr. mnd.

 

     Alternativ IV : 5 faste ukedager i 11 mndr.

Pris : 1.550,- pr. mnd.

Mat :    150,- pr. mnd.

     

     Alternativ V : Faste enkeltdager i 10 eller 11 mndr.

Søknad om fast(e) enkeltdag(er), dvs. fast(e) ukedag(er).

Antall faste ukedager    ________

10 mndr.:                    ________

11 mndr.:                    ________

Pris : 320,- (1 dag), 620,- (2 dager), 930,- (3 dager)

Mat : 30,- (1 dag), 60,- (2 dager), 90,- (3 dager)

Ønske om faste ukedager :

 

Mandag

 

Tirsdag

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Fredag

Foreldrebetalinga er med forbehold om eventuelle budsjettmessige vedtak i løpet av året.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag