Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Fysio- ergoterapi - Fysioterapi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fysioterapi

Markjordbær

 

Tjenesten yter hjelp til:

  • Rehabilitering
  • Individuell behandling
  • Gruppetrening for eldre
  • Forebyggende arbeid ved helsestasjon, svangerskap- og barselgrupper
  • Forebyggende arbeid/habilitering av barn i samarbeid med helsestasjon, barnehage og skole

Privatpraktiserende fysioterapeuter:

Jørn Bjørnås 

Ingeborg Mo Ustad 
Tlf. 72 49 51 63

Ansvarlig for tjenesten

Fysioterapeut        Sigrun Sæther
Tlf. 72 49 48 38
 

Fysioterapeut 
Jannicke Snildal
Tlf. 72 49 48 38 
Permisjon 

Vikar 
Annette Odden 
Tlf. 72 49 48 38

Linker

Kommunale formidlere av hjelpemidler

Hjemmesida til Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Tjenestebeskrivelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag