Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Ved innleggelse
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ved innleggelse

Du vil få en fast kontaktperson, primærkontakt ved avdelinga.  Du kan spørre primærkontakten og personalet for øvrig om ting du lurer på under oppholdet.

Vi har fast tilsynslege.  Beboerne har mulighet for legetilsyn ved behov.  Alle avdelinger har et nært samarbeid med Hjemmetjenesten og Hjelpetjenesten som består av ergoterapeut, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, logoped, tannlege m.fl.

Avdelinga du skal være på vil skaffe nødvendige medisiner under oppholdet ved Helsetunet.  Du kan gjerne ta med medisiner for noen få dager (f.eks. medisindosett) i tilfelle det er noe vi må bestille på apoteket.

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag