Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Hjelpetjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjelpetjenesten

Leder: 
Unni Møkkelgård Resell 
Tlf. 72 49 48 04

Hjelpetjenestens retningslinjer

  • Hjelpetjenesten skal være en tverrfaglig tjeneste med hovedvekt på forebyggende arbeid, samt gi hensiktsmessig bistand til de som har behov for det.
  • Hjelpetjenesten skal være en lavterskeltjeneste og ha utadrettet virksomhet.

Skal vi lykkes må vi samarbeide med deg som bruker. Vi ønsker å gi deg god service ved å være tilgjengelig, gi deg informasjon og være løsningsorientert.

Tjenester under hjelpetjenesten:                                                   

Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten)    
Familiesenter  
Fosterhjem  
Frisklivssentralen  
Fysio- og ergoterapi    
Godt samliv    
Helsestasjon    
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering    
Kreftsykepleie    
Kriseteam    
Psykisk helsearbeid    
Treffpunkt for barn og unge i Meldal    

Andre lenker:

Senter mot incest og
seksuelle overgrep

 

116 111 Alarmtelefonen for barn og unge

Krisesenteret for Orkdal og omegn 

 

 

Oppslagsverk: 
Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag