Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Stabssjef - Personal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Personalavdelingen

 
 

Mål:
Personalavdelingen skal være en pådriver i utviklingen av en arbeidsgiverpolitikk som bidrar til at lederne i samarbeid med medarbeiderne tilrettelegger for et positivt arbeidsmiljø. Dette vil bidra til jobbglede og gjøre tjenestene til brukeren bedre.

 

Kort om avdelingen

Personalavdelingen er en intern avdeling i Rådmannens stab.

Hva personalavdelingen gjør:

 • Deltar i intern strategisk utviklingsarbeid
 • Vi er både rådgivere og veiledere for ledere
 • Personalavdelingen bistår lederne i arbeidsgiverspørsmål, konfliktsaker, sykefravær, attføringssaker m.m. 
 • ansvar for at lover og regler følges
 • sørger for at ansatte får lønnsutbetaling
 • lager styringsverktøy
 • arbeider med tilsettingssaker (vi er ikke medlem av tilsettingsutvalget, men gjør det praktiske)
 • hjelper ansatte med spm/søknad om pensjon
 • deltar i lønnsforhandlinger
 • samarbeider med tillitsvalgte
 • pådriver i HMS (helse, miljø og sikkerhet)

 

 

 

Hvem kan kontakte oss

Alle kan ta kontakt med oss på personalavdelingen.

tlf. 72 49 51 00

 

E-post  bente.bjorndal@meldal.kommune.no

elin.kojan@meldal.kommune.no 

anne.overland@meldal.kommune.no

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag