Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Arbeidsmiljøutvalget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Arbeidsmiljøutvalget

Blomst5

Arbeidsmiljøutvalget består av 10 medlemmer, 5 fra arbeidsgiver og 5 fra arbeidstakerne.

 
Medlemmer arbeidsgiver: Personlig varamedlem:
Are Hilstad - ordfører Ola Bjørkøy
Roy Fritzon - konst. rådmann Anne Overland
Eindride Einum - sektorsjef oppvekst Marit Drugli Sund
Ann-Lisbeth Tøndel - sektorsjef helse og omsorg Unni M. Resell
Siri Eithun - Landbrukssjef Bjørn Sølberg
   
Medlemmer arbeidstaker: Personlig varamedlem:
Ingmund Børset Solveig Opøien
Bente Fagerli Margit Sørløkk
Ingrid Otnes Voldøien Geir Arne Steigedal
Bjarne Aspaas Anita Lium
Mona Lyngen  

 

Leder for 2 år (2012-2013): Ann-Lisbeth Tøndel 
Nestleder (2012-2013): Eindride Einum
Vara hovedvernombud: Ane Haugen Wexelsen 
Sekretær for AMU er personalkonsulenten, tlf. 72 49 51 88

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag