Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Administrasjonsutvalget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Administrasjonsutvalget

 


Administrasjonsutvalget består av 11 medlemmer, 4 fra Arbeiderpartiet, 2 fra Senterpartiet, 1 fra Frp, Høyre, Kfr/Venstre og 3 ansatterepresentanter (tillitsvalgte).

 

Arbeiderpartiet
1
Are Hilstad
Medlem
2
Vibeke Mehlum
Medlem
3
Harald Garberg
Medlem
4
Linda Ingstad
Medlem
1
Odd Arild Svartbekk
Varamedlem
2
Ellen H Bergsrønning
Varamedlem
3
Lars Kirkholt
Varamedlem
4
Marit Krogdahl
Varamedlem
5
Sivert Dombu
Varamedlem
 
Senterpartiet
1
Ola Bjørkøy
Medlem
2
Olaug Muan
Medlem
1
Stig Kalstad
Varamedlem
2
Mari Storm Myrmæl
Varamedlem
3
Bjarne Lund
Varamedlem
 
Frp, Høyre, Krf/Venstre
1
Helge Ringli
Medlem
1
Stein Elshaug
Varamedlem
 
Fagforbundets medlemmer 2015 - 2018
1.
Bente Fagerli
Medlem
2.
Toini Rikstad
Medlem
1.
Stig Morten Bergsrønning
Varamedlem
2.
Anne Kristin Landstad
Varamedlem
 
Utdanningsforbundets medlemmer 2015 – 2019
1.
Hanne Woldmo
Medlem
1.
Jon Drugli
Varamedlem
 
 

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag