Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Kontakttelefoner
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

KONTAKTTELEFONER - HJEMMETJENESTEN

Hjemmetjenesten 72 49 48 50

72 49 48 51

Hjemmetjenesten - telefax   72 49 48 01
Sektorsjef Ann Lisbeth Tøndel 72 49 51 50
Seksjonsleder  Hjemmetjenesten Ole Edward Sandvik 72 49 48 68
Seksjonsleder Hjemmetjenesten Bente Ratøyen 72 49 48 55
Avdelingssykepleier 
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
Kirsti Hesselberg 73 49 48 54
Avdelingssykepleier 
Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
Mari Hilstad 72 49 48 58
Avdelingssykepleier 
Solhagen og Solhagen AD
Aud Mildrid Ree 72 49 48 52
Avdelingssykepleier 
Furumo, Ansver, Grefstadtunet

 

Rita Remmetun Hårstad

 
Konsulent Rigmor Jordet 72 49 48 57
Ass. avd.sykepleier 
hjemmehjelp Løkken/Storås
Bente Syrstadeng 72 49 48 58
Ambulerende vaktmester

Per A. Hegvold

99 46 57 96

Administrasjonsmedarbeider Heidi Lillery 72 49 48 05
Administrasjonsmedarbeider Ingrid Eithun 72 49 48 06
Synskontakt Randi Selbæk 72 49 48 00
Hørselskontakt Åsta Resell 72 49 48 00

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag