Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Meldal helsetun - Kontakttelefoner
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

KONTAKTTELEFONER - MELDAL HELSETUN

Meldal Helsetun   72 49 48 00
Meldal Helsetun - telefax   72 49 48 01
Sektorsjef Ann Lisbeth Tøndel 72 49 51 50
Leder Meldal Helsetun Unni M. Resell 72 49 48 04
Avd.sykepl. langt.avd. 2. etg. Åse Kielland 72 49 48 47
Avd.sykepl. rehab.avd.   72 49 48 35
Avd.sykepl. langt.avd. psykiatri Berit Blokkum 72 49 48 10
Avd.sykepl. avd. alders demente Aud Mildrid Ree 72 49 48 20
Kjøkken Inger Anita Dalsegg 72 49 48 07
Vaktmester Alf Martin Granheim 72 49 48 09
Sekretær Toril Rigstad 72 49 48 06
Sekretær Rigmor Gjøås Jordet 72 49 48 05
Synskontakt Randi Selbæk 72 49 48 00
Hørselskontakt Åsta Resell 72 49 48 00

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag