Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Stabssjef - Økonomi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Økonomi Penger


Mål: Stå til tjeneste for kommunens innbyggere og andre avdelinger i kommunen

 

Innfordring
Det sendes ut fakturaer fra mange avdelinger i kommunen; eiendomsgebyrer, husleie, barnehage, skolefritidsordning, langtidsopphold, eiendomsskatt m.m.  Henvendelser som dreier seg om innholdet i fakturaen, rettes til den enkelte avdeling som leverer tjenesten. Henvendelser vedr. betaling rettes Til Økonomiavdelingen, tlf. 72 49 51 00 eller på e-post.

Forsinkelsesrenter/ purregebyr
I spesielle tilfeller kan det inngås avtale om utsettelse med betaling.  Det vil da bli lagt til forsinkelsesrenter etter gjeldende satser som bestemmes i Inkassoloven, p.t. 8,75 % p.a.

Dersom regninger ikke blir betalt til rett tid, vil det bli utsendt betalingspåminnelse/inkassovarsel, det vil da bli lagt til purregebyr etter gjeldende satser, p.t. 53,- kr.

Ansvarlig
Else S. Einum
Avd.leder økonomi
Tlf. 72 49 51 00

Sekretær
Ada Lorentzen
Tlf. 72 49 51 00

Sekretær
Liv Bolme Ree
Tlf. 72 49 51 00

  

 

Lenker

Skatt

Brønnøysundregistrene

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag