Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Sektorsjef Oppvekst
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sektorsjef Oppvekst Eindride Einum Seksjonssjef Oppvekst Eindride Einum


Mål:

Sektor for oppvekst skal være en foregangssektor, der den enkelte brukers og medarbeiders trygghet og livskvalitet står i sentrum. All planlegging og drift i sektoren skal ha denne overordnede målsetting for øye. Den skal prege delplanene innen hvert programområde.

 

Sektorsjef oppvekst har ansvaret for:

* Barnehage

* Grunnskole

* Kulturskole

* Hjelpetjeneste

Du kommer i kontakt med sektor-sjefen ved å ringe 72 49 51 00

Eller på e-post

Eller ved å sende brev til:
Meldal kommune, Sektor oppvekst, Kvamsveien 2
7336 Meldal

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag