Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Brannsjefen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Brannsjefen

Ove Smeplass

Mål:

Beredskapsavdelingen 
Reagere raskt, hurtig og effektivt ved brann og ulykker. Være synlig i Meldalssamfunnet og drive omfattende forebyggende arbeid.

Forebyggendeavdelingen  
Yte god service gjennom feiertjenesten og arbeide for at antall branner og branntilløp i Meldal holdes på lavest mulig nivå.

 

Ansvarsområder 
Brannsjefen har ansvar for Beredskaps- og brannforebyggende virksomhet i kommunen.

Kontakt 
Brannsjef 
Ove Smedplass 
Tlf. 72 49 51 00

Adr.: 
Meldal kommune 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

Lenker

Eksterne lenker 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag