Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Hovedutvalg Helse, Oppvekst og Kultur
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hovedutvalg Helse, Oppvekst og Kultur (HOK)

 


Hovedutvalg for Helse, Oppvekst og Kultur består av 4 fra AP,  2 fra SP og 1 fra Frp/H/Krf/V

 

Arbeiderpartiet

1.
Odd Arild Svartbekk  - leder
Medlem
2.
Ellen Haugen Bergsrønning
Medlem
3.
Sivert Dombu
Medlem
4.
Olga Erlandsen
Medlem
1.
Gunhild Resell
Varamedlem
2.
Britt Tone Berntsen
Varamedlem
3.
Steinar Knudsen
Varamedlem
4.
Anne Ytterhus Bjørgen
Varamedlem
5.
Lars Haugen
Varamedlem

 
Senterpartiet

1.
Bjarne Lund
Medlem
2.
Gunnar Sørløkk
Medlem
1.
Stefan Engstrøm
Varamedlem
2.
Anne Guri Harbosen
Varamedlem
3.
Terje Sørløkk
Varamedlem
4.
Randi Irene Hilstad
Varamedlem

 
FrP/Høyre/Kristelig folkeparti/Venstre

1.
Mildrid Ingeborg Nesheim
Medlem
1.
Gina Maria Baumeyer
Varamedlem
2.
Arnt Ree
Varamedlem
3.
Karing Kirsti Bakklund Bjørkhaug
Varamedlem

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag