Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Kommunestyret
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunestyret 2015 - 2019

 


Kommunestyret i Meldal består av 19 medlemmer som er fordelt på Arbeiderpartiet (10), Senterpartiet (5), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og  Kristelig folkeparti/Venstre (1), Bergmannslista (1)

 

1. Hilstad, Are - ordfører AP
2. Mehlum, Vibeke - varaordfører AP
3. Garberg, Harald AP
4. Kirkholt, Lars AP
5. Svartbekk, Odd Arild AP
6. Dombu, Sivert AP
7. Bergsrønning, Ellen Haugen AP
8. Waalen, Ragnar AP
9. Krogdahl, Marit Halsetrønning AP
10. Ingstad, Linda Ysland AP
11. Bergeng, Ingar Skogstad BL
12. Ringli, Helge Johan FrP
13. Elshaug, Stein H
14. Løvseth, Rolf KrF/V
15. Bjørkøy, Ola SP
16. Muan, Olaug SP
17. Kalstad, Stig SP
18. Myrmæl, Mari Storm SP

19.

Lund, Bjarne

SP

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

Bergmannslista

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag