Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Sektorsjef helse og omsorg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sektorsjef Helse og Omsorg 

Bilde: Sektorsjef Ann Lisbeth Tøndel

Mål: 
Sektor for helse og omsorg skal være en foregangssektor, der den enkelte bruker og medarbeiders trygghet og livskvalitet står i sentrum. All planlegging og drift i sektoren skal ha overordnede målsettinger for øye. Den skal prege delplanene innen hvert programområde.

 

Sektorsjef  helse og omsorg har ansvaret for:

Kontakt 
Sektorsjef 
Ann Lisbeth Tøndel 
Tlf. 72 49 51 00 
Adr.: 
Meldal kommune 
Kvamsveien 2    7336 Meldal

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag