Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester - Sektor Utvikling og Drift
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sektor Utvikling og Drift

Solsikke


Mål:

 

Ansvarsområder

Kontakt

Kons. sektorsjef 
Siri Eithun  
Tlf. 72 49 51 00

Seksjonsleder Orkla Landbruk           Siri Eithun           Tlf. 72 49 51 00

Seksjonsleder Drift
Bjørn Sølberg       Tlf. 72 49 51 00

Seksjonsleder Kart-Plan, Oppmåling og GIS
Arnljot Ovesen
Tlf 72495100

Lenker

Boliger til utleie

Boligfinansiering

Byggesaker-arealplaner

Kart og oppmåling

Kultur og fritid

Landbruk, natur og miljø

Vann og avløp

Vei og gatelys

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag