Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunalsjef Landbruk og Tekniske Tjenester (LTT)^
Siri Eithun

Konstituert sektorsjef Siri Eithun

Sektoren er en ressurssektor som driver, utvikler og legger kommunen til rette for at innbyggerene og andre i Meldal skal kunne bo og virke i Meldal kommune under gode, trykke og rene omgivelser både i arbeid og i fritid
 

Ansvarsområder

Miljø
Boliger til utleie
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Kultur og fritid
Landbruk, natur og miljø
Vann og avløp
Vei og gatelys 

 

Kontakt

Kommunalsjef 
Siri Eithun
Tlf. 72 49 51 00

E-post

Eller send brev til: Meldal kommune   Kvamsveien 2       7336  Meldal

Lenker

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag