Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Hjemmehjelp/praktisk bistand - Betalingssatser hjemmehjelp/trygghetsalarm
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

BETALINGSSATSER HJEMMEHJELP/PRAKTISK BISTAND/TRYGGHETSALARM 

Betalingsgrunnlaget er i henhold til sosialtjenesteloven vedtatt regulert etter endringer av grunnbeløpet i Folketrygden.

Satsene for hjemmehjelp er:

  Årlig inntekt

Sats pr. mnd.

0-2 G            0 - 185.152

kr     200,-

2-3 G 185.152 - 277.728

kr     910,-

3-4 G 277.728 - 370.304

kr   1.160,-

4-5 G 370.304 - 462.880

kr  1.590,-

Over 5 G 462.880

kr  1.840,-

Timepris hjemmehjelp: kr. 220,- pr. time.

Trygghetsalarm: Gratis

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag