Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Omsorgsboliger
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Omsorgsboliger

Solsikke


 

Omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig for eldre og for personer som har funksjonshemming. 

Kommunen har omsorgsboliger på Storås, på Løkken, i Meldal og på Å.

To av omsorgsboligene, Løvbytunet og Heimtun, har betjening i boligen hele døgnet.

Andre omsorgsboliger:          

  • Grefstadtunet
  • Solhagen
  • Ansver
  • Furumo
  • Solhagen AD

Informasjon og søknadsskjema får du ved henvendelse til Hjemmetjenesten.

Søknader behandles i Inntaksteamet ved Meldal Helsetun. 

Tildelingen er behovsprøvd. 

Kontaktperson 
Bente Ratøyen
Seksjonsleder 
Hjemmetjenesten1   tlf. 72 49 48 55

Kontaktperson 
Ole Edward Sandvik
Seksjonsleder 
Hjemmetjenesten2 
Tlf. 72 49 48 68

Lenker Tjenestebeskrivelse

Boligfinansiering/bostøtte

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag