Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Tekniske hjelpemidler
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tekniske hjelpemidler

Blomst8


 

Korttidsutlån av hjelpemidler:

  • utlån av hjelpemidler der det er helseplager med varighet over en kort periode
  • disse hjelpemidlene har begrenset utlånstid
  • lageret for hjelpemidlene er på Meldal Helsetun

Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen:

  • utlån av hjelpemidler ved varige helseplager
  • oppsamlingsplass for utlevering og innlevering av hjelpemidlene er på Meldal Helsetun
  • ved behov for hjelpemidler ved varige helseplager er vi behjelpelige med å fylle ut søknadsskjema.

Hjelpemidler kan hentes og leveres på oppsamlingsplass ved Meldal Helsetun etter avtale, mand.-fred. kl 08.00-15.00.

Har du behov for hjelp til henting eller tilbakebringing er vi behjelpelig med dette.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med ergoterapeut, vaktmester eller Hjemmetjenesten.

Kontaktpersoner

Ergoterapeut 
Unni R. Landrø 
tlf. 72 49 48 39 

Ambulerende vaktmester 
Per A. Hegvold 

Tlf.  72 49 48 56

     

Lenker

Tjenestebeskrivelse

Kommunale formidlere av hjelpemidler

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag