Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Omsorgslønn
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Omsorgslønn

Liljekonvall


 

Omsorgslønn tildeles som lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Omsorgslønn blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorgen. 

Omsorgslønn kan tildeles familie-medlemmer, slekt, venner eller sosialt nettverk, som bor sammen med eller i nærheten av den omsorgstrengende.

Ta gjerne kontakt med avdelingssykepleier i din sone for informasjon og evt. søknadsskjema.

Ansvarlig 
Bente Ratøyen 
Seksjonsleder 
Hjemmetjenesten1
Tlf. 72 49 48 55 

Lenker Tjenestebeskrivelse

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag