Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Korttidsavdelingen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Korttidsavdelingen

Blomst3


 

Avdelingen har 13 sengeplasser, derav 3 langtidsplasser. Den er på Meldal Helsetun.

Dette er et tilbud til hjemmeboende eldre som i en periode har behov for tettere oppfølging/avlastning for pårørende. Oppholdet er tidsbegrenset.

Vi har også en trygghetsplass.  Dette er et omsorgstilbud til eldre som kommer i en plutselig og uventet livssituasjon.

Ansvarlig Avd.sykepleier       
Berit D.Blokkum   
tlf. 72 49 48 35

 

 

Lenker

Tjenestebeskrivelse - korttidsopphold  

Tjenestebeskrivelse avlastningsopphold

Priser opphold

Informasjon ved innleggelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag