Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Hjemmehjelp/praktisk bistand
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjemmehjelp/praktisk bistand

Blomst2


 

Hjemmehjelp gir praktisk bistand i hjemmet til deg som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Oppgavene kan være:

  • rengjøring
  • lage mat/gjøre innkjøp
  • vask av klær
  • hjelp til personlig hygiene

Ønsker du bistand, kan du henvende deg til avd.sykepleier i den sonen du bor, enten skriftlig eller pr. telefon.  Avdelingssykepleier vil da foreta et hjemmebesøk. Det gis skriftlig svar på søknaden.

Betalingssatsene er gradert etter inntekt.                                              Regning sendes ut kvartalsvis.

Ansvarlig

Kirsti Hesselberg 
Avd.sykepleier 
Meldal/Å
Tlf. 72 49 48 50

Mari Hilstad
Avd.sykepleier 
Løkken/Storås
Tlf. 72 49 48 58

Bente Syrstadvoll
Ass. avd.sykepl. 
Hjemmehjelp Løkken/Storås 
Tlf. 72 49 48 58

 

 

 

Lenker

Tjenestebeskrivelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag