Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten - Hjemmesykepleie
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjemmesykepleie

Sykepleier


 

Hjemmesykepleien gir hjelp til de av kommunens innbyggere som trenger sykepleietjenester i hjemmet.              Vi ønsker å forebygge funksjonstap hos brukerne ved å bygge på restfunksjoner og ved å motivere til egenomsorg.   Nattpatruljen er en del av hjemmesyke-pleien.  Den gir hjelp til de av kommunens innbyggere som trenger hjelp og tilsyn på natt.

Du som trenger hjemmesykepleie kan henvende deg til Hjemmetjenesten. Henvendelse kan også skje via sykehus eller lege.

Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste.

Ansvarlig

Bente Ratøyen  
Seksjonsleder 
Tlf. 72 49 48 55

Kirsti Hesselberg 
Avd.sykepleier 
Meldal/Å 
Tlf. 72 49 48 54

Mari Hilstad 
Avd.sykepleier 
Løkken/Storås 
Tlf. 72 49 48 58

Bente Syrstadvoll 
Ass. avd.sykepl. 
Tlf. 72 49 48 58

      

 

Lenker

Tjenestebeskrivelse

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag