Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Administrasjon - Stabssjef
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Stabssjef 

Roy Fritzon

Mål: 
Sentraladministrasjonen skal levere tjenester av høy kvalitet for eksterne og interne brukere. Våre brukere skal oppleve at deres behov blir dekket gjennom møte med høyt kompetente og motiverte medarbediere.

 

Ansvarsområder

Ikt

Sosialtjenesten

Økonomi

 

Kontakt 
Stabssjef 
Roy Fritzon 
Tlf. 72 49 51 00

Adr. 
Meldal kommune 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag