Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Pleie og Omsorg - Hjemmetjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hjemmetjenesten

Sykepleier


Mål: Alle skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til den hjelp som ytes.  Vi ønsker at alle skal få god informasjon om våre tjenester og bli behandlet med respekt og høflighet av oss som arbeider her.

 

Hjemmetjenesten er delt inn i to soner:

  • sone Løkken/Storås
  • sone Meldal/Å

Hjemmetjenesten kan tilby følgende tjenester:

Hjemmetjenesten har sine kontorer ved Meldal Helsetun.

 

Ansvarlig  
Bente Ratøyen 
Seksjonsleder 
Hjemmetjenesten1 
Tlf. 72 49 48 55

Kirsti Hesselberg 
Avd.sykepleier Meldal/Å 
Hjemmesykepleie/ hjemmehjelp 
Tlf. 72 49 48 54

Mari Hilstad 
Avd.sykepleier 
Hjemmesykepleie/ hjemmehjelp 
Løkken/Storås 
Tlf. 72 49 48 58

Bente Syrstadvoll 
Ass. avd.sykepl. 
Hjemmesykepleie/ hjemmehjelp 
Løvbytunet 
Tlf. 72 49 48 58

Rigmor Jordet 
Konsulent 
Tlf. 72 49 48 57

Heidi Lillery
Adm.medarb. 
Tlf. 72 49 48 05

Ansvarlig 
Ole Edward Sandvik
Seksjonsleder
Hjemmetjenesten2 
Tlf. 72 49 48 68

Avd.sykepleier 
Rita Remetun Hårstad
Furumo/Grefstadtunet/ Meldal dagsenter 
Tlf. 72 49 47 31
Mobil: 900 39 119

Aud Mildrid Ree Avd.sykepleier 
Solhagen/Solhagen AD 
Tlf. 72 49 48 52

Lenker

Tjenestebeskrivelser

Søknadsskjema tjenester

Priser tjenester

'Når en av våre nærmeste dør'   (brosjyre for pårørende)

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag