Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Fysio- ergoterapi - Ergoterapi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

 

Ergoterapitjenesten Solsikke

 

Tjenesten yter hjelp til:

  • Rehabilitering etter sykdom eller skade
  • Råd og veiledning for å forebygge skader
  • Tilrettelegging i hjemmet for å fungere best mulig
  • Funksjonstrening og veiledning i daglige gjøremål
  • Råd og veiledning i boligsaker
  • Vurdering/søknad/tilpasning av tekniske hjelpemidler til langtidsbruk
  • Korttidsutlån av tekniske hjelpemidler fra kommunalt lager
  • Råd og veiledning i bilsaker
  • Råd og veiledning ved tilrettelegging av inne- og utemiljø på skole og arbeidsplass
  • Ergoterapeuten er kommunens kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Tjenesten utføres i og utenfor institusjon.

 

 

 

 

Ansvarlig for tjenesten:

Ergoterapeut      Unni Relling Landrø, tlf. 72 49 51 00

Lenker:

Kommunale formidlere av hjelpemidler

Hjemmesida til Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Tjenestebeskrivelse

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag