Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Fysio- ergoterapi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Fysio- ergoterapi

Sol


 


Fysio- og ergoterapitjenesten er tilknyttet Hjelpetjenesten.

Både fysio- og ergoterapitjenesten holder til på Meldal Helsetun, Grøtaveien 2, 7336 Meldal.

Fysioterapitjenesten 

Ergoterapitjenesten

Private fysioterapeuter:

Jørn Bjørnaas  
Tlf. 72 49 77 60

Ingeborg Mo Ustad  
Tlf. 72 49 51 63
Mobil: 456 19 716
Stengt tirsdager

Leder: 
Unni M. Resell
Tlf. 72 49 48 04

Ansatte Fysio- ergoterapi  
Unni Relling Landrø
Ergoterapeut            Tlf. 72 49 48 39 

Sigrun Sæther   Fysioterapeut            Tlf. 72 49 48 38

Jannicke Snildal 
Fysioterapeut 
Tlf. 72 49 48 38 

Hverdagsrehabilitering 
/Frisklivssentral

Marte Einum Syrstad
 
Fysioterapeut 
Tlf. 72 49 46 99

Hverdagsrehabilitering
Tove Fagerli 
Ergoterapeut

Lenker

Hjemmesida til Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag

Kommunale formidlere av hjelpemidler 

Helsedirektoratet

Lover som regulerer virksomheten vår:

Lov om pasientrettigheter

Lov om helsetjenesten i kommunene

Lov om helsepersonell 

Henvisningsskjema 
0-16 år

Henvisningsskjema 
Over 16 år

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag