Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Helsestasjon - Familiesenter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Familiesenter

Siste mandag i måneden fra kl. 09.00 - 11.00 er det Familiesenter ved Hjelpetjenesten i Meldal.

Familiesenteret er et lavterskeltilbud til barn, ungdom og deres foresatte hvor fagpersoner fra Hjelpetjenesten er tilgjengelig for rådgivning/samtale.

Dere kan møte helsesøster, psykisk helsearbeid, PP-tjenesten, barneverntjenesten, fysioterapeut og sosialtjenesten (NAV).

Tema som kan tas opp:

  • Samspill mellom barn/unge og voksne
  • Grensesetting
  • Psykisk og fysisk helse
  • Språk
  • Generell adferd
  • Sosiale/økonomiske spørsmål
  • Foreldrerollen
  • Familierelasoner
  • Samlivsbrudd
  • m.m.

Du finner oss i Sentrumsbygget i Meldal - møterom 1.

Det kan settes opp avtaler på forhånd.

Kontakt: 
Helsestasjonen - tlf. 72 49 51 60

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag